STU

I Center for Job og Uddannelse tilbyder vi STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, for unge med særlige behov.
Formålet med uddannelsen er, at de unge opnår personlige, faglige og sociale kompetencer til en selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet.

Hverdagen tilrettelægges ud fra et ugeskema, som udarbejdes i tæt samarbejde mellem eleven og vejlederen, som skal sikre og fremme elevens mål, struktur, genkendelighed og tryghed

STU tilbuddet er tilrettelagt med udgangspunkt i det dobbelte KRAM, der står for: kost, rygning, alkohol, motion samt kompetencer, relationer, accept, mestring og seksualitet.

Der arbejdes blandt andet med:

  • Værkstedsfag - Træværksted, montering, service og udearbejde.
  • Hjemlighed - Kost, indkøb, økonomi, rengøring og hygiejne.
  • Personlige mestringsstrategier.
  • Social gaming - Spil i fællesskab med andre, brætspil, pc og andre lege.
  • Klub - Udflugter & socialt samvær med andre.
  • Idræt - Håndbold, atletik mm.
  • Mindfulness.
  • IT tilbud.
  • Bus træning.
  • Arbejdsliv - Virksomhedsbesøg.

 

 

Kontaktpersoner: 

Helle Bennetsen - tlf: 23372926 - hben@aabenraa.dk

Rune Weichenthal - tlf: 21126070 - rwei@aabenraa.dk

Centerleder 

Dorthe Friedrichsen - tlf: 29674987 - df@aabenraa.dk

Afdelingsleder Pernille S. Burich - tlf: 23359257 - psbu@aabenraa.dk