Gå til hovedindhold

Bosteder

I Center for Hjerneskade & Beskæftigelse er der 3 Bosteder, hvor målgruppen er borgere med moderat til svære hjerneskader.

Indhold

    Vi understøtter borgerens sundhed, evne til at mestre eget liv og ønske om at deltage i sociale fællesskaber.

    Vi har bosteder på 2 matrikler hhv. Kliplev og Tinglev.
    Målgrupperne er forskellige.
    Læse mere om de specifikke tilbud under Kliplev bosted eller Bosted Sønderskoven.

    Bostederne er oprettet i ABL §105 almen boliglovgivning med SEL § 85 social pædagogiske støtte, understøttet at sundhedslovgivningen.