Gå til hovedindhold

Hjerneskadekonsulent

Hjerneskadekonsulent, fungerer som borgerens kontakt og vejviser i kommunen

Indhold

  At blive ramt af en skade på hjernen er svært for både den ramte og de pårørende. Det betyder ofte en ændret hverdag.

  Det kan være svært at gennemskue, hvilke tilbud der er, og i hvilken rækkefølge tilbuddene skal komme i forhold til din aktuelle situation.

  Råd og vejledning

  Hjerneskadekonsulent tilbyder dig og dine pårørende råd og vejledning i forhold til tilbud i kommunen, samt hjælp til forståelse og mestring af diverse problematikker i forbindelse med skaden.


  Hvem kan benytte sig af tilbuddet?

  Borgere bosat i Aabenraa Kommune over 18 år, som har pådraget sig en hjerneskade som følge af:

  • Blodprop i hjernen
  • Hjerneblødning
  • Kranie-traume, herunder hjernerystelse (trafikuheld, fald, slag eller andet hvor hovedet beskadiges af ydre faktorer)
  • Betændelsestilstande i hjernen
  • Iltmangel (i forbindelse med drukning, røgforgiftning eller genoplivning efter hjertestop)
  • Godartede svulster i hjernen

  Hospitalet kan kontakte Hjerneskadekonsulenten i forbindelse med udskrivelse
  Du kan selv henvende dig
  Pårørende kan tage kontakt
  Egen læge kan rette henvendelse
  Fagfolk, du er i kontakt med, kan sætte sig i forbindelse med Hjerneskadekonsulenten