Gå til hovedindhold

Beskæftigelse

Center for Hjerneskade & Beskæftigelse har fire afdelinger i beskæftigelses delen.
I afdelingerne tilbydes Beskyttet Beskæftigelse, Aktivitets- og samværstilbud, Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse  STU og voksen specialundervisning VSU.

Indhold

  Beskæftigelsen har fire afdelinger, som danner rammen for både arbejdsplads og undervisningstilbud for mennesker med en psykisk sårbarhed, fysisk- og/eller kognitiv funktionsnedsættelse.

  Beskæftigelses afdelingen består af 4 afdelinger i Aabenraa.

  • Kresten Philipsens vej, beskæftigelsestilbud
  • Kilen, beskæftigelsestilbud 
  • Skovly, beskæftigelsestilbud 
  • Næstmark, Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU og Voksen Specialundervisning VSU

  Vi planlægger og organiserer tilbuddene i Beskæftigelses delen med udgangspunkt i den enkelte borgers lyst, evne og behov.

  Det er vores vision at tilbyde attraktive tilbud, som lever op til borgernes behov og forventninger. Vi kompetence udvikler og arbejder ud fra et læringsperspektiv, og overordnet skal arbejdet og undervisningen have en værdi for borgerne.