Gå til hovedindhold

Hjerneskade

Center for Hjerneskade & Beskæftigelse har 4 afdelinger i hjerneskade delen.
I afdelingerne tilbydes, bostøtte, som dækker hele Aabenraa kommune, bosteder og aktivitetscentre i hhv. Tinglev og Kliplev.

Indhold

  Målgruppen er borgere med moderat til svære erhvervet eller medfødte hjerneskader både fysisk og/eller kognitivt. Samt borgere med dobbelt og triple diagnoser, progredierende lidelser, udfordrende adfærd, misbrug og tilsynsdomme og borgere med multiple funktionsnedsættelse.

  Afdelingerne fordeler sig på følgende lokationer:

  • Mads Clausensvej Tinglev, aktivitetscenter
  • Kliplev Hovedgade, bosted og aktivitetscenter
  • Sønderskovvej Tinglev, bosted
  • Sønderskovvej Tinglev, bostøtte

  Den enkelte borger har egen individuel mål. Borgere og medarbejdere samarbejder aktivt omkring opnåelsen af disse. Dette sker via små overskuelige mål i hverdagen, der justeres i takt med ressourcer og udvikling. 

  “Det skal være sjovt at være her, men vi er her ikke for sjov”