Gå til hovedindhold

Samværs- og aktivitetstilbud §104 i Job

Aktivitets- og samværstilbuddet er et visiteret tilbud, som fungerer i forbindelse med CHB´s Beskyttet Beskæftigelsestilbud

Indhold

  I dette tilbud skabes der muligheden for, at Borgeren efter behov kan tilbydes en bred vifte af arbejds- og produktionsopgaver samt at understøtte deres arbejdsidentitet. 

  Målgruppen er borgere der ikke kan honorere produktionskravet i Beskyttet Beskæftigelse, men som profiterer af et samspil mellem rammesatte arbejds- og produktionsopgaver og aktiviteter der vedligeholder og udvikler deres personlige og sociale færdigheder.   

  Indhold

  Aktivitets- og samværstilbuddet er tilrettelagt således, at det understøtter den enkelte borgers behov for aktiverende støtte, træning i dagligdags funktioner, socialt samvær og lystbetonede aktiviteter. 
  Borgeren vil indgå i grupper, hvor deres individuelle behov kan tilgodeses.
  Hverdagen tilrettelægges med en bred vifte af aktiviteter, hvor borger inddragelse vægtes højt.    

  Tilbuddet kan fx indeholde aktiviteter som:

  • Arbejds- og produktionsopgaver efter borgerens formåen.
  • Krop og bevægelse
  • Kultur og kreativitet
  • ADL opgaver
  • Fællesskab