Gå til hovedindhold

Vedligehold

Tilbuddet skaber muligheder for, at Borgeren kan tilbydes en bred vifte af arbejds- og produktionsopgaver som understøtter deres arbejdsidentitet

Borger og medarbejder fjerner ukrudt i højbed.

Indhold

  Beskæftigelsen foregår i et beskyttet miljø og som planlægges individuelt i forhold til den enkeltes ressourcer og udfordringer.  
  Vedligeholdet holder til i Tinglev og er et mindre tilbud, som benytter mulighederne for at skærme borgeren ved at anvende udenoms arealer og er opsøgende i lokal området i forhold til frivillige arbejdsopgaver.

  Vedligeholdet er et §104 tilbud i Center for Hjerneskade & Beskæftigelse.

  Målgruppen er borgere, der ikke kan honorere produktionskravet i Beskyttet Beskæftigelse, men som profiterer af et samspil mellem rammesatte arbejds- og produktionsopgaver og aktiviteter der vedligeholder og udvikler deres personlige og sociale færdigheder.   

  Indhold

  Vedligeholdet er tilrettelagt således, at det understøtter den enkelte borgers behov for aktiverende støtte, træning i dagligdags funktioner og socialt samvær.
  Borgeren indgår, der hvor det er muligt, sammen med andre borgere, men også  1:1, der hvor det kræves.
  Hverdagen tilrettelægges med en bred vifte af aktiviteter, hvor borger inddragelse vægtes højt.    

  Tilbuddet kan fx indeholde aktiviteter som:

  • Arbejds- og produktionsopgaver efter borgerens formåen.
  • Have arbejde hos borgere i kommunen
  • Opgaver i nær området såsom hjælp med opbygning af julebyen i Tinglev, have arbejde i en lokal MC forening mm.
  • Små pedel opgaver
  • kørselsopgaver